Friday, May 31, 2013

Purchasing and Using an E-TicketLuyện nghe tiếng Anh với nội dung về mua và sử dụng vé máy bay điện tử.

Tôi nghĩ tôi sẽ tiết kiệm thời gian bằng cách mua vé và làm thủ tục check-in tại sân bay với tôi vé điện tử . Tôi đã đi vào trang web của Air McQ và chọn chuyến bay . Màn hình sau đó nhắc nhở tôi phải trả tiền bằng thẻ tín dụng . Sau khi tôi gõ vào thông tin thanh toán của tôi , tôi có một biên lai xác nhận với số vé của tôi và hành trình của tôi . Tôi in ra một bản sao của tôi vé điện tử và tôi đã sẵn sàng để đi - dễ dàng!

Nhưng khi tôi đến sân bay , đó là một câu chuyện khác ... Các bạn nghe tiếp để biết xem chuyện gì nhé.
 
English

I thought I would save time by purchasing my airline ticket online and checking in at the airport with my e-ticket. I went onto the McQ Air website and selected my flights. The screen then prompted me to pay with a credit card. After I typed in my payment information, I got a confirmation receipt with my ticket number and my itinerary. I printed out a copy of my e-ticket and I was ready to go – easy!

But when I got to the airport, it was a different story. I went up to a self-serve kiosk and swiped my credit card to bring upmy account. The computer said that it couldn’t find my account. I flagged down an employee and she didn’t have any better luck, suggesting I stand in line at the check-in counter.

I got in the long line and 45 minutes later, the employee helped me check in and gave me my boarding pass. When I asked her what the problem was, she said she didn’t know and it was probably just a glitch in their computer system.

Well, the best laid plans of mice and men often go awry, especially if technology is involved!
Luyện nghe tiếng Anh

0 nhận xét:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes