Pages

Pages

Saturday, May 25, 2013

Vietnam wins the coffee battle by using laws - News

Từ tháng 7, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ mất quyền để thu thập cà phê trực tiếp từ nông dân. Rõ ràng chính sách này nhằm bảo vệ các công ty trong nước . Tuy nhiên , chính sách này có thể gây hại cho người nông dân.

From June 7, foreign invested enterprises would lose the right to collect coffee directly from farmers. It’s clear that by laying down the policy, the state aims to protect domestic companies. However, the policy may harm farmers.Bạn có ý kiến về chính sách này vui lòng gửi nhận xét trong bình luận hoặc email chúng tôi info @ tienganhvui.com .
Đọc thêm bản tin ở đây.

Get VietNam News

No comments:

Post a Comment