Tuesday, October 29, 2013

Lost Interview:Kurt Cobain on Teenage Angst, Sexuality & Finding Salvation in Punk Music

Bài phỏng vấn  Kurt Cobain được ghi lại dạng Video vui bời “Blank and Blank” .Chủ đề xoay quanh suy nghĩ của Cobain về phụ nữ, bình đẳng giới và punk music.

Về Kurt Cobain:

Kurt Donald Cobain (February 20, 1967 – April 5, 1994) was an American musician and artist, best known as the lead singer, guitarist and primary songwriter of ... read more

Kurt Cobain Courtney Love documentary movie

Sunday, October 27, 2013

Will and Going To

 

Future can be expressed in English in several ways but to express the Simple Future there are three main forms: present continuous, be going to and will. Although the present continuous and be going to or be going to and will can sometimes be used interchangeably, they often express very different meanings.

Will

Will to express a voluntary action.

Will” often suggests that a speaker will do something voluntarily. A voluntary action is one the speaker offers to do for someone else. Often, we use “will” to respond to someone else’s complaint or request for help. We also use “will” when we request that someone help us or volunteer to do something for us. Similarly, we use “will not” or “won’t” when we refuse to voluntarily do something.

Example: “I will send you the information when I get it”
Example: “I will translate the email, so Mr. Smith can read it”
Example: “Will you help me move this heavy table?”
Example: “Will you make dinner?”
Example: “I will not do your homework for you”
Example: “I won’t do all the housework myself!”

“Will” to express promise, it is usually used to make promises.

Example: “I will call you when I arrive”
Example: “If I am elected President of the United States, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance”
Example: “I promise I will not tell him about the surprise party”
Example: “Don’t worry, I‘ll be careful”

 

Going To

Moms-Going-to-Flip

“Be going to” future form

Be going to expresses that something is a plan. It expresses the idea that a person intends to do something in the future. It does not matter whether the plan is realistic or not.

Example: “He is going to spend his vacation in Hawaii”
Example: “She is not going to spend her vacation in Hawaii”
Example: “A: When are we going to meet each other tonight?”
B: We are going to meet at 6 PM.
Example: “I’m going to be an actor when I grow up”
Example: “Michelle is going to begin medical school next year”
Example: “They are going to drive all the way to Alaska”
Example: “Who are you going to invite to the party?”

Both “Will” and “Be going to” can also be used in prediction sentences as they express the speaker “guess” on what will happen and they can be used interchangeably.

Example: “It will rain tomorrow”
Example: “It’s going to rain tomorrow”
Example: “I will be tired if I don’t get to bed early”
Example: “I’m going to be tired if I don´t get to bed early”
Example: “The doctor will be late today I know it!”
Example: “The doctor’s going to be late today I can feel it!”

Summary

future1

Take as much time as you need to read through the information and make sure you understand.

Until tomorrow!

Wednesday, October 23, 2013

một số từ hay bị nhầm lẫn trong dịch tiếng Anh

Trong tiếng anh cần phân biệt một số từ tương tự nhau nhưng được sử dụng khác nhau tùy theo ngữ cảnh. Một số ví dụ sau giúp các bạn phân biệt các từ dể gây nhầm lẫn trong tiếng Anh.

1. INDUSTRIAL/INDUSTRIOUS

Industrial nói về đồ vật, nơi chốn, quy trình,.. nghĩa là thuộc công nghiệp.
Industrious nói về người, còn đôi khi về động vật nghĩa là cần cù, siêng năng.

2. PEACEABLE/PEACEFUL

Peaceable là yêu hòa bình (chỉ thái độ, con người)
Peaceful là thanh bình, yên bình (dùng để chỉ nơi chốn, bản nhạc, đất nước…)

3. PACKET/PARCEL/PACKAGE/PACK

Packet chỉ gói hàng nhỏ, thường được gói bằng máy
Ví dụ: 1 gói mỳ tôm
Parcel là gói cỡ trung bình, có thể được gửi qua đường bưu điện
Package là kiện hàng lớn, gói hàng lớn
Ví dụ: khi ta gửi 3 chiếc áo ấm cho 1 người bạn, ta gói thành “parcel”, nhưng khi gửi 2 chiếc, ta gói thành “package”
Pack tương đương với packet trong tiếng Mỹ

4. FUN/FUNNY

Cả 2 tính từ trên đều là tính từ mang tính tích cực
fun: ám chỉ đến điều gì đó thú vị, làm cho người khác thích thú
Ví dụ:
Going to the park with friends is fun. (Đi chơi công viên với bạn bè thật thích thú.)
funny: tính từ này dùng để nói điều mà làm chúng ta cười
Ví dụ:
The comedy I saw last night was really funny. I laughed and laughed. 
(Vở hài kịch mình xem tối qua thật sự là hài hước. Mình cười và cứ cười thôi.)

Tuesday, October 22, 2013

Do you ever have to do the washing up?  TiengAnhVui.Com

Michael Rosen is a British children's novelist, poet and ambassador for English.

Tuesday, October 1, 2013

Gangnam Style Parody - Whitby Gothic StyleTiengAnhVui.Com

Thanks to Elfish for sharing this on FB.
Đăng ký: Hoc tieng anh

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes