Sunday, December 21, 2014

Song: Be not afraid

Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief will help create the fact.

- Henry James


Hope this song helps you lighten your day!More songs:

Give it to me baby

'I am all over this'

'I am all over this' có nghĩa là gì? 


‘I am all over this’ là một thành ngữ và nó có nghĩa là ai đó có toàn quyền và chịu trách nhiệm về mọi việc. Nó thường được viết tắt dưới dạng ‘all over it’.
‘I am all over the construction of the new website, leave it with me.’
Một câu có nghĩa tương tự là ‘I am on it’, có nghĩa là tôi đang làm việc đó hay tôi chịu trách nhiệm.

A. ‘How are the plans for the upcoming sandcastle building competition?’
B. ‘I am on it, don’t worry.’

‘I am over it’ còn có nghĩa hơi khác nữa, nó có nghĩa là ai đó đã bỏ qua được những ký ức hay tình huống xấu sau lưnng.

I am over last year, and I am focussing solely on the year ahead.’

Song:

I'm All Over It lyrics by Jamie Cullum.


Hello innocence
Though it seems though we’ve been friends for years
I’m finishing
How I wish it had never begun
Though it should be the last one
And it’s dragging me down to my knees
Where I’m begging you please

Let me go
Don’t you know

I’m all over it now
And I cant say how glad I am about that
I’m all over it now
‘cos I worked and I cursed and I tried
And I said I could change and I lied
Where there’s something still moves me inside
 She’s a memory
That I’ve tried to forget but I can’t
It still follows me
When I wake in the dead of the night
And I know that I can’t fight
That song going round in my head
Like the last thing she said

Please don’t go
You’d think I know

I’m all over it now
And I cant say how glad I am about that
I’m all over it now
‘cos I worked and I cursed and I cried
And I said I could change and I lied
Where there’s something still moves me inside

Now I wont come back
I wont come back
No I wont come back
No I wont come back

One dark morning
She left without warning
And took the redeye back to London town

I’m all over it now
I’m all over it now


Saturday, December 13, 2014

The four things that doom relationships

Author: John Gottman 

John has studied thousands of couples and show Four things came up again and again that indicated a relationship was headed for trouble. He call them "The Four Horsemen Of The Relationship Apocalypse"


#1: Criticism

Criticism is staging the problem in a relationship as a character flaw in a partner. The Masters did the opposite: they point a finger at themselves and they really have a very gentle way of starting up the discussion, minimizing the problem and talking about what they feel and what they need.

#2: Defensiveness


The second horseman was defensiveness which is a natural reaction to being criticized. It takes two forms: counterattacking or acting like an innocent victim and whining. Again, the Masters were very different even when their partner was critical. They accepted the criticism, or even took responsibility for part of the problem. They said, “Talk to me, I want to hear how you feel about this.”

#3: Contempt


Contempt is talking down to their partner. Being insulting or acting superior. Not only did it predict relationship breakup, but it predicted the number of infectious illnesses that the recipient of contempt would have in the next four years when we measured health.

#4: Stonewalling

It’s shutting down or tuning out. It passively tells your partner, “I don’t care.” And 85% of the time it’s guys who do this.

John is a professor emeritus at the University of Wrashington and co-founder of the Gottman Institute. He’s published over 190 papers and authored more than 40 books, including:
  • Principia Amoris: The New Science of Love
  • The Seven Principles for Making Marriage Work
  • The Relationship Cure: A 5 Step Guide to Strengthening Your Marriage, Family, and Friendships
Source:

Waiting for the Barbarians : The Ethics Of Torture, Explored In A Painful Fable by J.M. Coetzee

Waiting for the Barbarians was written in 1980, during the apartheid regime in South Africa. But what it says about torture remains true today. If the state wants to stand up to barbarity, it cannot 

The book begins in an unnamed empire. An old magistrate spends his days adjudicating small cases in a border outpost and his nights stargazing in the open fields. His quiet life is interrupted by the arrival of Colonel Joll, who has been sent from the capital with news that a rebellion is brewing among barbarian tribes. He is here to investigate and there are already a couple of suspects in custody.

At first, the magistrate is cooperative. He talks to the prisoners, urges them to tell the truth. But they show signs of torture and one of them turns up dead.

Doubt grows in the magistrate's mind. "What if your prisoner is telling the truth," he asks, "yet finds he is not believed?" But Colonel Joll cannot believe anything a prisoner says unless it is extracted through pain. "Pain is truth," J.M. Coetzee writes, "all else is subject to doubt."

When the magistrate defies Colonel Joll's orders, he too is taken into custody and tortured. Now, he sees, he is nothing but a body, a body that "can entertain notions of justice only as long as it is whole and well" but soon forgets them when "its head is gripped and a pipe is pushed down its gullet and pints of salt water are poured into it."

Monday, June 16, 2014

Phương Pháp Giúp Tăng Tự Tin Trong Giao Tiếp Bằng Tiếng Anh

Có rất nhiều nguyên nhân làm cho bạn ko nói được tiếng Anh. Chúng tôi xin chia sẻ cho các bạn một phương pháp để học tiếng Anh, đặt biệt là tiếng Anh giao tiếp sao cho hiệu quả nhất.

+ Không phân biệt giữa văn nói và văn viết: Thực ra nói hay viết đều phải cố gắng dùng cách hành văn đúng nhất cả về ý nghĩa lẫn cấu trúc văn phạm. (Khi người ta nói tới sự khác nhau giữa văn nói và văn viết tức là nói tới sự khác nhau giữa câu văn trong giao tiếp thường ngày và câu văn dùng trong các văn phong học thuật như : truyện, tiểu thuyết, thơ ca….). Nếu bạn muốn nói tiếng Anh một cách tự tin với người bản xứ bạn hãy bỏ khái niệm có sự khác biệt giữa văn nói và văn viết. Sự tự tin chỉ có khi bạn biết là mình đang nói đúng (đúng cả về ngữ nghĩa lẫn ngữ pháp)
+ Nạp (input) càng nhiều câu càng tốt: Cách nạp câu hiệu quả nhất là phải gắn liền với một hình ảnh (ngữ cảnh) nào đó (activity mapping). Mỗi ngày các bạn cố gắn nạp đủ 10 câu, và khi soạn được câu nào các bạn phải lặp đi lặp lại ít nhất là 13×13 lần câu đó và mỗi lần đọc câu đó bạn hay tự mình tưởng tượng ra hành động để mô ta cho câu đó.
Tại sao phải 13×13 lần? Đọc chậm 1 câu với 13 lần liên tục sau đó nghỉ 3 hoặc 5 phút lặp lại như vậy nữa, khi nào đủ 13 lần thì câu đó chắc chắn sẽ khắc vào trí não của bạn.
Đặc biệt lưu ý về ngữ âm từng từ và ngữ điệu của câu khi đọc. Phải nghe giọng đọc mẫu trước khi các bạn tự đọc. Như thế mới có thể thay đổi được ngữ âm và ngữ điệu được.
Lưu ý: nhất thiết là phải hơn 13×13 lần cho mỗi câu.
+ Triển khai ý khi giao tiếp tiếng Anh: Thông thường khi được hỏi: How do you think about traffic jam? Các bạn thường trả lời ngắn ngủn: “I’m tired”. Nếu bạn cứ tiếp diễn như thế thì những gì bạn input được khó lòng mà vận dụng được. Khi được hỏi về một vấn đề nào đó, bạn đừng vội trả lời ngay, và cũng đừng suy nghĩ gì trong đầu. Bạn hãy nhớ lại tình huống được hỏi mình trải qua trong quá khứ như thế nào, sau đó mang thông tin từ quá khứ để đem về tại, rồi nói ra (travel back in time).
Với câu hỏi trên. Bạn phải nghĩ lần đầu tiên bạn kẹt xe nó như thế nào, lần 2, lần 3….. Kẹt xe lúc trời mưa và lúc trời nắng hoàn toàn khác nhau. Kẹt xe không chỉ có mệt mà còn có nhiều cảm giác khác nữa mà nhất thời lúc được hỏi bạn không tài nào nhận ra. Ví dụ.bạn đi xe máy, khi bị kẹt xe trong lúc trời đang mưa, bạn nhìn bên cạnh thấy có người đang ngồi trong oto rung đùi nghe Ipop. Lúc đó bạn thế nào? Bạn có ganh tị hoặc ước muốn mình được như họ không?…. Có rất nhiều cảm giác khác nhau cho mỗi lần kẹt xe. Và đó là những ý mà bạn cần mang lên hiện tại để nói.
Lưu ý: khi giao tiếp, không nên suy nghĩ để tìm câu tiếng Anh, mà phải trở về với quá khứ lấy thông tin lên hiện tại và dùng hình thức (activity mapping đã được input ở trên để nói)

Tuesday, June 10, 2014

Yoruba Richen: What the gay rights movement learned from the civil rights movement

Summary

  As a member of both the African American and LGBT communities, filmmaker Yoruba Richen is fascinated with the overlaps and tensions between the gay rights and the civil rights movements. She explores how the two struggles intertwine and propel each other forward — and, in an unmissable argument, she dispels a myth about their points of conflict. A powerful reminder that we all have a stake in equality.


Transcript

Election night 2008 was a night that tore me in half. It was the night that Barack Obama was elected. [One hundred and forty-three] years after the end of slavery, and years after the passage of the Voting Rights Act, an African American was elected president. Many of us never thought that this was possible until the moment that it happened. And in many ways, it was the climax of the black civil rights movement in the United States.

I was in California that night, which was ground zero at the time for another movement: the marriage equality movement. Gay marriage was on the ballot in the form of Proposition 8, and as the election returns started to come in, it became clear that the right for same sex couples to marry, which had recently been granted by the California courts, was going to be taken away. So on the same night that Barack Obama won his historic presidency, the lesbian and gay community suffered one of our most painful defeats.

And then it got even worse. Pretty much immediately, African Americans started to be blamed for the passage of Proposition 8. This was largely due to an incorrect poll that said that blacks had voted for the measure by something like 70 percent. This turned out not to be true, but this idea of pervasive black homophobia set in, and was grabbed on by the media. I couldn't tear myself away from the coverage. I listened to some gay commentator say that the African American community was notoriously homophobic, and now that civil rights had been achieved for us, we wanted to take away other people's rights. There were even reports of racist epithets being thrown at some of the participants of the gay rights rallies that took place after the election. And on the other side, some African Americans dismissed or ignored homophobia that was indeed real in our community. And others resented this comparison between gay rights and civil rights, and once again, the sinking feeling that two minority groups of which I'm both a part of were competing with each other instead of supporting each other overwhelmed and, frankly, pissed me off.

Now, I'm a documentary filmmaker, so after going through my pissed off stage and yelling at the television and radio, my next instinct was to make a movie. And what guided me in making this film was, how was this happening? How was it that the gay rights movement was being pitted against the civil rights movement? And this wasn't just an abstract question. I'm a beneficiary of both movements, so this was actually personal. But then something else happened after that election in 2008. The march towards gay equality accelerated at a pace that surprised and shocked everyone, and is still reshaping our laws and our policies, our institutions and our entire country. And so it started to become increasingly clear to me that this pitting of the two movements against each other actually didn't make sense, and that they were in fact much, much more interconnected, and that, in fact, some of the way that the gay rights movement has been able to make such incredible gains so quickly is that it's used some of the same tactics and strategies that were first laid down by the civil rights movement. Let's just look at a few of these strategies.

First off, it's really interesting to see, to actually visually see, how quick the gay rights movement has made its gains, if you look at a few of the major events on a timeline of both freedom movements. Now, there are tons of milestones in the civil rights movement, but the first one we're going to start with is the 1955 Montgomery bus boycott. This was a protest campaign against Montgomery, Alabama's segregation on their public transit system, and it began when a woman named Rosa Parks refused to give up her seat to a white person. The campaign lasted a year, and it galvanized the civil rights movement like nothing had before it. And I call this strategy the "I'm tired of your foot on my neck" strategy.

So gays and lesbians have been in society since societies began, but up until the mid-20th century, homosexual acts were still illegal in most states. So just 14 years after the Montgomery bus boycott, a group of LGBT folks took that same strategy. It's known as Stonewall, in 1969, and it's where a group of LGBT patrons fought back against police beatings at a Greenwich Village bar that sparked three days of rioting. Incidentally, black and latino LGBT folks were at the forefront of this rebellion, and it's a really interesting example of the intersection of our struggles against racism, homophobia, gender identity and police brutality. After Stonewall happened, gay liberation groups sprang up all over the country, and the modern gay rights movement as we know it took off.

So the next moment to look at on the timeline is the 1963 March on Washington. This was a seminal event in the civil rights movement and it's where African Americans called for both civil and economic justice. And it's of course where Martin Luther King delivered his famous "I have a dream" speech, but what's actually less known is that this march was organized by a man named Bayard Rustin. Bayard was an out gay man, and he's considered one of the most brilliant strategists of the civil rights movement. He later in his life became a fierce advocate of LGBT rights as well, and his life is testament to the intersection of the struggles. The March on Washington is one of the high points of the movement, and it's where there was a fervent belief that African Americans too could be a part of American democracy. I call this strategy the "We are visible and many in numbers" strategy.

Some early gay activists were actually directly inspired by the march, and some had taken part. Gay pioneer Jack Nichols said, "We marched with Martin Luther King, seven of us from the Mattachine Society" -- which was an early gay rights organization — "and from that moment on, we had our own dream about a gay rights march of similar proportions." Several years later, a series of marches took place, each one gaining the momentum of the gay freedom struggle. The first one was in 1979, and the second one took place in 1987. The third one was held in 1993. Almost a million people showed up, and people were so energized and excited by what had taken place, they went back to their own communities and started their own political and social organizations, further increasing the visibility of the movement. The day of that march, October 11, was then declared National Coming Out Day, and is still celebrated all over the world. These marches set the groundwork for the historic changes that we see happening today in the United States.

And lastly, the "Loving" strategy. The name speaks for itself. In 1967, the Supreme Court ruled in Loving v. Virginia, and invalidated all laws that prohibited interracial marriage. This is considered one of the Supreme Court's landmark civil rights cases. In 1996, President Clinton signed the Defense of Marriage Act, known as DOMA, and that made the federal government only have to recognize marriages between a man and a woman. In United States v. Windsor, a 79-year-old lesbian named Edith Windsor sued the federal government when she was forced to pay estate taxes on her deceased wife's property, something that heterosexual couples don't have to do. And as the case wound its way through the lower courts, the Loving case was repeatedly cited as precedent. When it got to the Supreme Court in 2013, the Supreme Court agreed, and DOMA was thrown out. It was incredible. But the gay marriage movement has been making gains for years now. To date, 17 states have passed laws allowing marriage equality. It's become the de facto battle for gay equality, and it seems like daily, laws prohibiting it are being challenged in the courts, even in places like Texas and Utah, which no one saw coming.

So a lot has changed since that night in 2008 when I felt torn in half. I did go on to make that film. It's a documentary film, and it's called "The New Black," and it looks at how the African American community is grappling with the gay rights issue in light of the gay marriage movement and this fight over the meaning of civil rights. And I wanted to capture some of this incredible change that was happening, and as luck or politics would have it, another marriage battle started gearing up, this time in Maryland, where African Americans make up 30 percent of the electorate. So this tension between gay rights and civil rights started to bubble up once again, and I was lucky enough to capture how some people were making the connection between the movements this time. This is a clip of Karess Taylor-Hughes and Samantha Masters, two characters in the film, as they hit the streets of Baltimore and try to convince potential voters.

(Video) Samantha Masters: That's what's up, man, this is a righteous man over here. Okay, are you registered to vote?

Man: No. Karess Taylor-Hughes: Okay. How old are you?

Man: 21. KTH: 21? You gotta get registered to vote.

We got to get you registered to vote.

Man: I ain't voting on no gay shit.

SM: Okay, why? What's up? Man: I ain't with that.

SM: That's not cool.

Man: What made you be gay? SM: So what made you be straight?

So what made you be straight? Man 2: You can't answer that question. (Laughter)

KSM: I used to not have the same rights as you, but I know that because a black man like yourself stood up for a woman like me, I know that I've got the same opportunities. So you, as a black man, have the opportunity to stand up for somebody else. Whether you're gay or not, these are your brothers and sisters out here, and they need you to represent.

Man 2: Who is you to tell somebody who they can't have sex with, who they can't be with? They ain't got that power. Nobody has that power to say, you can't marry that young lady. Who has that power? Nobody.

SM: But you know what? Our state has put the power in your hands, and so what we need you to do is vote for, you gonna vote for 6.

Man 2: I got you.

SM: Vote for 6, okay? Man 2: I got you.

KSM: All right, do y'all need community service hours? You do? All right, you can always volunteer with us to get community service hours. Y'all want to do that? We feed you. We bring you pizza.

Yoruba Richen: Thank you. What's amazing to me about that clip that we just captured as we were filming is, it really shows how Karess understands the history of the civil rights movement, but she's not restricted by it. She doesn't just limit it to black people. She sees it as a blueprint for expanding rights to gays and lesbians. Maybe because she's younger, she's like 25, she's able to do this a little bit more easily, but the fact is that Maryland voters did pass that marriage equality amendment, and in fact it was the first time that marriage equality was directly voted on and passed by the voters. African Americans supported it at a higher level than had ever been recorded. It was a complete turnaround from that night in 2008 when Proposition 8 was passed. It was, and feels, monumental. We in the LGBT community have gone from being a pathologized and reviled and criminalized group to being seen as part of the great human quest for dignity and equality. We've gone from having to hide our sexuality in order to maintain our jobs and our families to literally getting a place at the table with the president and a shout out at his second inauguration. I just want to read what he said at that inauguration: "We the people declare today that the most evident of truths, that all of us are created equal. It is the star that guides us still, just as it guided our forebears through Seneca Falls and Selma and Stonewall."

Now we know that everything is not perfect, especially when you look at what's happening with the LGBT rights issue internationally, but it says something about how far we've come when our president puts the gay freedom struggle in the context of the other great freedom struggles of our time: the women's rights movement and the civil rights movement. His statement demonstrates not only the interconnectedness of those movements, but how each one borrowed and was inspired by the other. So just as Martin Luther King learned from and borrowed from Gandhi's tactics of civil disobedience and nonviolence, which became a bedrock of the civil rights movement, the gay rights movement saw what worked in the civil rights movement, and they used some of those same strategies and tactics to make gains at an even quicker pace.

Maybe one more other reason for the relative quick progress of the gay rights movement. Whereas a lot of us continue to still live in racially segregated spaces, LGBT folks, we are everywhere. We are in urban communities and rural communities, communities of color, immigrant communities, churches and mosques and synagogues. We are your mothers and brothers and sisters and sons. And when someone that you love or a family member comes out, it may be easier to support their quest for equality. And in fact, the gay rights movement asks us to support justice and equality from a space of love. That may be the biggest, greatest gift that the movement has given us. It calls on us to access that which is most universal and most intimate: a love of our brother and our sister and our neighbor. I just want to end with a quote by one of our greatest freedom fighters who's no longer with us, Nelson Mandela of South Africa. Nelson Mandela led South Africa after the dark and brutal days of Apartheid, and out of the ashes of that legalized racial discrimination, he led South Africa to become the first country in the world to ban discrimination based on sexual orientation within its constitution. Mandela said, "For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others."

So as these movements continue on, and as freedom struggles around the world continue on, let's remember that not only are they interconnected, but they must support and enhance each other for us to be truly victorious.

Thank you.


        

Vocabulary


intertwine : spin or twist together so as to form a cord

unmissable : clearly revealed to the mind or the senses or judgment

dispels : force to go away; used both with concrete and metaphoric meanings

ballot :a document listing the alternatives that is used in voting

pervasive : spreading or spread throughout

homophobia : prejudice against (fear or dislike of) homosexual people and homosexuality

notoriously : to a notorious degree

epithets : a defamatory or abusive word or phrase

segregation : (genetics) the separation of paired alleles during meiosis so that members of each pair of alleles appear in different gametes)

interracial :between races
 
Download:
 http://video.ted.com/talk/podcast/2014/None/YorubaRichen_2014-480p.mp4
 

Tuesday, April 1, 2014

Email Signatures ExplainedTiengAnhVui.Com

Originally from Buzzfeed, but cleaned up.1. Thanks = Well done on reading this whole email.

2. Thanks! = Genuinely amazed you made it all the way through this.

3. Many thanks = Zero thanks.

4. Thank you = I am furious with you.

5. Thx = I think Zayn is my favourite member of 1D.

6. Regards = I really couldn’t care less.

7. Kind regards = I really couldn’t care less, but this is my way of appearing like I could.

8. KR = I couldn’t even be bothered to write the full words, that’s how kind my regards are.

9. Warm regards = If we ever meet I’ll probably try to smell your hair.

10. Warmest regards = your body hair.

11. Sincerely = Insincerely

12. Faithfully = The internet is the hub of all evil and I think the world’s problems would be solved if everyone just wrote handwritten letters.

13. Yours = There’s a picture of you on my pillow.

14. Cheers = Look at how normal I am!

15. Cheers mate = Look at how normal I am, now let’s get down the pub.

16. Ta = I am too busy to write whole words, so this noise shall suffice.

17. Bye = I hate you.

18. Goodbye = I hate everyone.

19. Best wishes = I have to write something here, and this will do.

20. Best = I’m thinking about what I’m going to have for lunch.

21. Very best = I know what I’m going to have for lunch now and I’m super psyched.

22. All the best = BURRITO MINUS 30 MINUTES!

23. [Your name] = I can spell my own name!

24. [Your initials] = I can’t quite spell my own name.

25. :) = This emoticon is happier than I could ever hope to be. Why does no one love me???

26. ;) = I totally would.

27. Laters = I have so much disdain for you that I just made up a word.

28. Looking forward to hearing from you = REPLY IMMEDIATELY.

29. x = I’m flirty.

30. xxx = I’m currently under investigation for an HR violation.

31. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx = I’m not allowed to use scissors.

32. Take it easy = You’ll never see me again.

33. See you soon = Oh god I hope not.

34. Talk soon = See above.

35. Sent from my iPhone = I HAVE AN iPHONE (and more money than sense).

36. Sent from my iPhone so please excuse typos = I HAVE AN iPHONE (and more money than sense, but I can't be bothered to check my mails before pressing SEND).

37. Love = So lonely.

38. Lots of love = So very, very lonely.

39. Write back = Write back, or the cat gets it.

40. TTYL = YSPNTTMABIACAS (You Should Probably Never Talk To Me Again Because I Am Clearly A Sociopath)

41. Take care = I hope you die.Original Here: http://ift.tt/Qyhnbb
Đăng ký: Hoc tieng anh

Sunday, March 30, 2014

Hello Mother (Muddah), Hello Father (Faddah)TiengAnhVui.Com

"Hello Muddah, Hello Fadduh (A Letter from Camp)" is a Grammy Award-winning novelty song by Allan Sherman and Lou Busch, based on letters of complaint Allan received from his son Robert while Robert attended Camp Champlain in Westport, New York.The song is a parody that complains about the fictional "Camp Granada" and is set to the tune of Amilcare Ponchielli's "Dance of the Hours".Hello muddah, hello faddah,

Here I am at Camp Granada.

Camp is very entertaining,

And they say we'll have some fun if it stops raining!I went hiking with Joe Spivey,

He developed poison ivy.

You remember Lennard Skinard?

He got ptomain poisoning last night after dinner!All the counsellors hate the waiters,

And the lake has alligators!

And the head coach wants no sissies,

So he reads to us from something called 'Ulysses'.No, I don't want this should scare ya,

But my bunkmate has malaria!

You remember Geoffrey Hardy,

They're about to organize a searching party!Take me home, oh muddah, faddah!

Take me home, I hate Granada.

Don't leave me out in the forest,

Where I might get eaten by a bear!Take me home, I promise I will not make noise,

Or mess the house with other boys.

Oh please don't make me stay;

I've been here one whole day!Dearest faddah, darling muddah,

How's my precious little bruddah?

Let me come home if you miss me;

I would even let Aunt Bertha hug and kiss me!Wait a minute; it stopped hailing.

Guys are swimming, guys are sailing.

Playing baseball, gee that's better.

Muddah, faddah, kindly disregard this letter!
Đăng ký: Hoc tieng anh

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes